vrouwen hebben ook rechten

 We zoeken: vrienden, meedenkers, donateurs, giften....

De stichting 'vrouwenhebbenookrechten' wil graag iets bijdragen om de vrouwen te ondersteunen die te maken kregen met verminkingen/vernedering/minachting en het ontkennen van hun rechten.

We willen laten weten dat er mensen zijn die meeleven/meedenken en ondersteunen om weerbaar te worden en te blijven.

Maar daar is uw hulp bij nodig!

Vrouwen horen wereldwijd elkaar te steunen, ooit zijn vrouwen in Nederland ook gesteund om hun rechten te verkrijgen.

Kunt u iets bijdragen in de hulp van actie ideeën, giften, etc. , dan horen we graag van u.

Organiseert u rommelmarkten of andere activiteiten, waarbij een financiële opbrengst is, denk dan eens aan onze doelgroep.
Uiteraard is het mogelijk om een overzicht te krijgen wat er met uw geld is gebeurd.


Ideeën zien we graag tegemoet via het contact formulier en een financiële bijdrage kan gestort worden op:


NL62INGB0004127806
t.a.v. St. vrouwenhebbenookrechten te Den Haag


terug