vrouwen hebben ook rechten

Doelstelling
Vanuit onze eigen ervaringsdeskundigheid proberen wij ons in te zetten voor vrouwen wereldwijd die te maken hebben met (genitale) verminking, ongelijkwaardigheid, rechtenloosheid en onderdrukking.De stichting 'Vrouwen hebben ook rechten" stelt zich als doel:≈Informatie geven over vrouwen besnijdenis.≈
≈Zichtbaar maken van de gevolgen hiervan, voor vrouwen/meisjes die hier slachtoffer van zijn≈
≈Slachtoffers van besnijdenis op te vangen≈
≈Vrouwen ondersteunen om hun eer te herstellen en hun eigen kracht te (her) vinden≈
≈Een plek en gelegenheid bieden aan vrouwen om hun verhaal te vertellen≈
≈Een vangnet vormen voor vrouwen die door hun besnijdenis problemen ondervinden in hun dagelijks leven≈

De stichting werd ingeschreven bij KvK te Alkmaar op 4 mrt 2008

Bestuur en medewerkers:


Zahra Abdi Hersi, Ypie van der Lei, Saskia Moras,
Marjanka Bosse (webmaster)