vrouwen hebben ook rechten

 

Ik voel me verplicht om te vechten tegen het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan.
Ik kan de verantwoording niet van me afschuiven en gevolgen van genitale verminking niet meer ontkennen.

Vrouwenbesnijdenis is afschuwelijk en verwerpelijk.

Sinds al 10 jaar ben ik intensief bezig me in te zetten tegen de gruwelen van vrouwenbesnijdenis en de gevolgen hiervan.
Omdat ik zelf, op achtjarig leeftijd , slachtoffer ben geworden van dit barbaarse gebruik, voel ik mij verplicht om hier tegen te strijden.

Nu ben ik een vrouw met een missie. Deze missie voltooien is mijn levensdoel.
Ik heb het idee dat de wereld ons in de steek heeft gelaten en men nog steeds niet ten volle beseft wat voor de hele gemeenschap Het probleem is zeer complex en bijna niet te bevatten.

Niet voor ons maar helemaal niet voor buitenstaanders.
Ik wil ze wakker schudden en ze wijzen op hun verantwoordelijkheden, hun geweten en hun medeplichtigheid aan kinderverminking.
Moeders horen hun kinderen te beschermen en ze niet opnieuw slachtoffer te laten worden, zo als zij zelf.

Vrouwenbesnijdenis is een gebruik wat stamt uit farao’s tijden, meer dan vier duizend jaar geleden.
Nu nog steeds wordt het toegepast op miljoenen meisjes en vrouwen in meer dan acht en twintig landen in Afrika.
Maar ook in landen Azië en Indonesië wordt dit wrede gebruik nog toegepast.
Veel denken dat het komt door vanuit de religie maar dat is beslist niet het geval.
Het komt voort uit haat, wreedheid en vernedering. Puur sadisme.

Iedere seconde wordt er ergens een meisje besneden en dit moet stoppen . Om dit te stoppen ben ik bezig om zoveel mogelijk mensen te vertellen wat ons wordt aangedaan. Heel veel mensen weten hier niets vanaf.

Wij hebben jullie nodig. Jullie steun, jullie mededogen en jullie strijdvaardigheden om ons, vrouwen tezamen, te helpen.
Onze rechten als vrouw zijn ernstig aangetast, wij worden vertrapt en vernederd.
Wij zitten vol wrok, boosheid en haat. Wat een tuig.
Hoe is mogelijk dat mensen in staat blijken ,om toe staan dat zulke pijnlijke tradities blijven bestaan?

Miljoenen vrouwen die genitaal verminkt zijn !!
Wij zijn vaak ziek, niet alleen lichamelijk maar vooral ook geestelijk. Wij zijn erg snel geïrriteerd en erg kwetsbaar.
Hoe kunnen wij deze wreedheden de wereld uitbannen?

volgende